Julkaisu

Yritysten tuki taiteille 1987

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Ritva Mitchell and Eeva-Sisko Veikkola

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta ja Tilastokeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1990

ISBN

951-47-3719-9