Publication

Yritysten tuki taiteille 1996

Selvityksessä tarkastellaan suomalaisen elinkeinoelämän taiteiden tuen määrää ja tukimuotoja taiteenaloittain vuonna 1996.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1998

ISBN

952-5253-09-0

Yritysten tukea taiteille on selvitetty kolmen vuoden välein vuodesta 1984 lähtien taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotusyksikön ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Tarkempaa tietoa näiden selvitysten tuloksista löytyy vuonna 1995 ilmestyneestä julkaisusta "Yritysten tuki taiteille ja taiteen tuen vaihtelut vuosina 1984-93" (Tilastotietoa taiteesta no 11).

Kysely ja vastausten raportointi on toteutettu edellisten selvitysten tapaan Tilastokeskuksen vastatessa sekä kyselyn otoksesta että sen toteuttamisesta kesällä 1997. Nykyisin käytössä olevasta vuoden 1995 toimialaluokituksesta johtuen tulokset eivät kuitenkaan ole kaikilta osin vertailukelpoisia. Toimialojen nimityksiä on myös jonkin verran muutettu.