Myönnetty tuki

Avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen 2024

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt avustuksia osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen 1 050 000 eurolla. Toiminta-avustuksia myönnettiin 619 000 euroa 10 yhteisölle ja erityisavustuksia 431 000 euroa 17 yhteisölle. Avustuksiin jaettu summa laski viime vuodesta 2,7 prosenttia.
Julkaistu

Hakemuksia toiminta-avustuksiin tuli yhteensä 172. Määrä nousi edellisestä vuodesta 45 %. 

Avustuksilla osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen tuetaan kulttuurihyvinvoinnin sisältöjen kehittämistä ja taitelijoiden työllistymistä kulttuurihyvinvointialalla sekä edistetään osallisuutta taiteeseen ja kulttuurin valtakunnallisesti. 

Uusia yksivuotisia toiminta-avustuksia jaettiin kahdelle toimijalle. Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf (Helsinki) sai 70 000 euroa taiteilijoiden työmahdollisuuksien lisäämiseen ja vakiinnuttamiseen sote-kentällä. OSK Pohjois-Karjalan kansanteatterille (Joensuu) myönnettiin 30 000 euroa teatterin toimintaan. 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Isto Turpeinen 
[email protected]; puh. 0295 330 831

Vuoden 2024 toiminta-avustukset osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen (619 000 eur)

Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry, Helsinki. Näkövammaisten kulttuuritoiminta, 110 000 €

Ateljee Eivor ry, Porvoo. Tuetun taidetoiminnan järjestäminen, 30 000 €

Daatso Oy, Helsinki. Outsider-taiteen välitystoiminnan henkilöstökuluihin, 50 000 €

Kettuki ry, Hämeenlinna. Kettukin toimintaan, 65 000 €

Kulttuuriosuuskunta ILME, Oulu. Yhteisötaidetoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen, 84 000 €

OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri, Joensuu. Osuuskunta Pohjois-Karjalan kansanteatterin toimintaan. 30 000 €

Osk Ursa Minor, Helsinki. Ursa Minorin toimintaan, 40 000 €

PerformanceSirkusyhdistys ry, Helsinki. Osallistavaan sekä kulttuurihyvinvointia edistävään taidetoimintaan, 75 000 €

Sirkus Magenta ry, Helsinki. Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen Itä-Helsingissä sosiaalisen sirkuksen avulla sekä hyvinvoivan työyhteisön kehittäminen, 65 000 €

Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf, Helsinki. Taiteilijoiden työmahdollisuuksien lisääminen ja vakiinnuttaminen sote-kentällä, 70 000 €

Vuoden 2024 erityisavustukset osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen (431 000 eur)

Autismisäätiö, Helsinki. Kuvataideryhmien ja ohjattujen taidemuseovierailujen toteuttaminen neurokirjon aikuisille, 20 000 €

Framil ry, Turku. Yhdessä – dialogisen taiteen kehittämishankkeen toteuttaminen, 20 000 €

Haminan kaupunki, Hamina. Väen voima -verkostohankkeen toteuttaminen, 15 000 €

Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry, Rovaniemi. Tarinoita: kirjasto- ja museoyhteistyö Kattilan toiminta-alueella, 25 000 €

KO-KOO-MO ry, Eura. Kiertueet, käännöstyöt ja koulutuksen kehittämiseen sekä ruotsinkieliseen toimintaan, 25 000 €

Kotkan kaupunki, Kotka. Valot pimeyksien reunoilla -musiikkiyhteistyöhanke, 8 000 €

Kulttuurikorjaamo ry - Kulturgaraget rf, Kokkola. Taidepajojen ohjaajien ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja työnohjaukseen ja työparitoiminnan tukemiseen, 20 000 €

Kulttuuriosuuskunta G-voima, Kajaani. Monitaiteellinen kulttuurihyvinvointiprojekti Kajaanissa, 15 000 €

Kuurojen Liitto r.y., Helsinki. Viittomakieliseen kulttuuritoimintaan, 40 000 €

Lahden Lähimmäispalvelu r.y., Lahti. Osallistava yhteisötaideprojekti ikäihmisten kanssa, 15 000 €

OSIRIS teatteriyhdistys ry, Helsinki. Ikä ja yhteys -toimintamallin mukaiset esityskiertueet, 25 000 €

Runoviikko ry, Turku. Lavarunotyöpajojen kokonaisuus Turun keskustan ja Varissuon Tyttöjen Taloilla, 8 000 €

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, SEKK ry, Pori. Satakuntalaiseen erityistaidetoimintaan: Hyvä elämä sivistyneesti, 20 000 €

Savonlinnan kristillinen opisto ry, Savonlinna. Larp-opiston käynnistysvaiheeseen ja pelitaiteen ammattilaisen palkkakuluihin, 20 000 €

Setlementti Tampere ry, Tampere. Teatteri NEOn työhön edistää kehitysvammaisten työllistymistä esittävän taiteen kentällä, 35 000 €

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry, Helsinki. Kulttuurisen vanhustyön toteuttaminen ja kehittäminen, 50 000 €

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku. Taikusydän -kulttuurihyvinvoinnin valtakunnalliseen yhteyspistetoimintaan, 70 000 €