Myönnetty tuki
Taidejournalismi

Taidejournalismin kohdeapurahat 2024

Kohdeapurahoja jaettiin yhteensä 30 000 euroa. Apurahan sai 8 hakijaa. Hakemuksia tuli 39.
Julkaistu

Taidejournalismin apurahat:

Heinonen Heidi, Kempele, 3 000 €
Kirjallisuuskritiikkien kirjoittamiseen

Järvi Anna-Kaisa (Klovni Stella), Oulu, 2 500 €
Valon Teatterin historiakirjan tuottamiseen

Karhunen Jaakko, Helsinki, 6 000 €
Taidejournalistiseen kirjoittamiseen taiteen uusien ilmiöiden näkökulmasta

Lipponen Sanna, Helsinki, 4 000 €
Työryhmälle (4 henk.) EDIT-verkkojulkaisun nykytaidetta käsittelevän painoteoksen toimittamiseen

Rantama Vesa, Helsinki, 3 000 €
Runousjournalismin kirjoittamiseen

Uuhka Marissa (Marissa Mehr), Helsinki, 6 000 €
Oopperaa käsittelevän esseeteoksen viimeistelyyn

Kaksi apurahan saajaa ei ole antanut suostumustaan tietojen julkaisemiseen verkkosivuilla.