Myönnetty tuki

Uudenmaan taidepalkinto 2023 Mediataidetila Sielulle

Uudenmaan taidetoimikunta on päättänyt myöntää vuoden 2023 Uudenmaan taidepalkinnon Mediataidetila Sielulle. Palkinto myönnetään kannustuksena omaperäiselle ja taiteellisesti kunnianhimoiselle uudelle taidetilalle. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.
Julkaistu
Taidetila Sielu kuvattuna ulkoapäin.
Kuva: Mediataidetila Sielu

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Mediataidetila Sielu on herättänyt Karkkilan ruukkialueella lähes 150 vuotta vanhan myllytuvan eloon. Valokuvataiteilija Nelli Palomäen ja mediataiteilija Juhana Moisanderin perustama mediataiteen esitystila on kunnianhimoinen tapa tuoda nykytaidetta perinteisten gallerioiden ja museoiden ulkopuolelle. 

Sielu on Karkkilan ainoa pelkästään nykytaiteeseen keskittynyt tila. Ensimmäisenä kesänään se keskittyi kokeelliseen elokuvaan sekä videoteosten esittämiseen. Ympäröivä historiallinen kulttuuriympäristö on omiaan tuomaan alueelle uusia yleisöjä, joille mediataide ei ole ennestään tuttua. Matalan kynnyksen ilmaisessa tilassa katsoja pystyy helposti rauhoittumaan nykytaiteen äärellä. Teokset vaihtuvat parin viikon välein, ja niiden lomassa voi vaikka nauttia lasin viiniä Sielun baarista.

Uudenmaan taidetoimikunta haluaa vuoden 2023 palkinnollaan kannustaa uutta innovatiivista mediataiteen tilaa Karkkilassa.

Uudenmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätiedot:
Tuulikki Koskinen, erityisasiantuntija, [email protected], p. 0295 330