Myönnetty tuki

Valtion taiteilija-apuraha 309 ammattilaiselle

Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion taiteilija-apurahat. Taiteellinen työskentely apurahoilla alkaa vuoden 2023 alusta. Hakemusten määrä on kasvanut kahdessa vuodessa 26 prosenttia.
Julkaistu

Hakemuksia tuli tänä vuonna ennätysmäärä, noin 3 600. Suuren hakemusmäärän vuoksi taiteilija-apurahaa oli tänä vuonna erityisen vaikea saada. Kaikista hakijoista vain alle yhdeksän prosenttia sai apurahan. Hakemuksen läpimeno vaihteli taiteenaloittain. Vaikeinta apurahan saaminen oli musiikin hakijoille. Arkkitehdeista ja kääntäjistä useampi kuin joka viides sai apurahan. Lukumääräisesti apurahoja jaettiin eniten kuvataiteeseen, 74 taiteilijalle. Kuvataiteeseen tuli myös eniten hakemuksia, lähes tuhat.

Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. 

Yli puolet apurahan saajista naisia

Taiteilija-apurahan saaneista keskimäärin 60 prosenttia on naisia. Hakijoista naisia oli 58 prosenttia. Naisten osuus niin hakijoina kuin apurahan saajina vaihtelee taiteenaloittain. Esimerkiksi musiikissa naisten osuus jäi runsaaseen 40 prosenttiin, mutta hakijoina heitä oli vielä vähemmän. Taiteilija-apurahahaun naisvaltaisimmat alat olivat muotoilu ja tanssitaide, joissa yli 80 prosenttia apurahan saajista on naisia.

Joka kuudes taiteilija-apurahalla työllistyvä taiteilija on nuori

Ensi vuonna 54 nuorta taiteilijaa aloittaa työskentelyn valtion taiteilija-apurahalla. Alle 35-vuotiaiden nuorten osuus on pysynyt viime vuodet samana. Tänä vuonna nuoria apurahan saajia on etenkin arkkitehtuurissa, musiikissa ja sirkustaiteessa. Vähiten heitä on kirjallisuudessa sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteessa.

Runsaat 60 prosenttia hakijoista asuu Uudellamaalla

Taiteilija-apurahan saaneista yli kaksisataa asuu Uudellamaalla. Heidän osuutensa on 68 prosenttia kaikista apurahan saaneista. Hakemuksista 61 prosenttia tuli Uudeltamaalta. Elokuva- ja mediataiteen hakijoista lähes 80 prosenttia on sijoittunut Uudellemaalle, kun taas kirjallisuuden ja kuvataiteen hakijoista lähes puolet asuu muualla Suomessa.

Taidetoimikunnissa hakemuksia arvioi yli 70 taiteilijaa tai muuta asiantuntijaa

Hakemukset arvioitiin seitsemässä taidetoimikunnassa, joissa on yhteensä 75 jäsentä. Vertaisarviointiin osallistuu eri alojen taiteilijoita ja muita asiantuntijoita. Sama henkilö voi osallistua toimikunnan työskentelyyn enintään kaksi kaksivuotiskautta peräkkäin. 

Taike päättää apurahojen jakautumisesta eri taiteenalojen kesken, mutta taidetoimikunnat jakavat itsenäisesti oman alansa apurahat. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. 

Vuosittain taiteilijoiden työskentelyä rahoitetaan noin 13,6 miljoonalla eurolla. Taiteilija-apurahalla työskentelee ensi vuoden alussa kaikkiaan lähes kuusisataa taiteilijaa. Taiteilija-apurahan suuruus on 2 080 euroa kuukaudessa, ja taiteilija maksaa siitä pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Taiteilija-apurahojen saajat on listattu omiin tiedotteihinsa:

Lisätiedot:

Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö
[email protected]
p. 0295 330 901