Projekti

Outsider-taiteen edistäminen

Projekti edistää outsider-taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia ja vahvistaa toiminnan rakenteita. Outsider-taiteen muotoja Suomessa ovat erityistaide, ITE-taide sekä mielenterveyskuntoutujien taide.
Hankkeen tila:
Päättynyt
Ajankohta:
-

Projekti nostaa esiin outsider-taiteilijoita ja parantaa heidän näkyvyyttään niin taiteen kentällä kuin omassa lähiympäristössään. Erityistä tukea tarvitsevilla ihmisillä tulee olla eri puolella Suomea tasavertaiset mahdollisuudet tehdä taidetta ammattimaisesti. Outsider-taiteen ja -taiteilijoiden asemaa vahvistetaan yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Outsider-taiteen toimialakartoitus

Maaseudun Sivistysliitto, Kettuki ry ja Taike toteuttivat keväällä 2021 yhteistyössä Outsider-taiteen, ITE-taiteen sekä erityistaidetoiminnan toimialakartoituksen. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka kentän toimijat näkevät toimialan nyt ja kuinka sitä heidän mielestään tulisi kehittää. Erityisesti taiteilijoiden ääni ja toiveet haluttiin nostaa keskiöön.

Pääpaino toimialakartoituksessa oli ITE-taiteilijoille sekä erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille suunnatuissa taiteilijakyselyissä. Myös suomalaisen taidekentän organisaatioiden sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ajatuksia selvitettiin kyselyiden kautta.

Kaikkiaan kartoituksen kyselyyn osallistui yli 120 vastaajaa. Kyselyihin vastanneiden kesken järjestettiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua, joissa etsittiin konkreettisia jatkotoimenpiteitä esiin nousseiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Taiteilijoiden toiveista toimenpide-ehdotuksiksi -raportti

Eri taiteilijaryhmien tarpeet samanlaisia

ITE-taiteen, outsider-taiteen sekä erityistaidetoiminnan kenttä koostuu keskenään erilaisista taiteilijaryhmistä, joiden tarpeet ovat kuitenkin samanlaisia. Molemmista taiteilijakyselyistä nousi vahvasti esiin taiteilijoiden vähäiset resurssit sekä taiteen myyntiin liittyvät haasteet. Muita teemoja joihin taiteilijat toivovat tukea olivat viestintä, apurahahakemusten teko ja verkostojen vahvistaminen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Taiteilijat haluavat työnsä olevan yleisölle nähtävillä, mutta näyttelyiden tai tapahtumien järjestämiseen itse ei ole resursseja.

Kyselyyn vastanneet ITE-taiteilijat olivat jakautuneet tasaisesti ympäri Suomea. Erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat olivat keskittyneet etenkin Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen. Huomionarvoista oli erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden koulutustaso, sillä peräti 71% vastanneista oli saanut ammatillisen koulutuksen. Valtaosa näistä vastanneista työskentelee Etelä-Suomen alueella toimivissa, erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden taidestudioissa tai -ateljeissa.

Toimenpide-ehdotukset raportin pohjalta

Kyselyn vastaajien kesken järjestetyissä kahdessa pyöreän pöydän keskustelussa käytiin läpi kyselyissä esiin nousseita havaintoja ja haasteita. Keskustelujen pohjalta koottiin yhteen viisi toimenpide-ehdotusta.

Outsider Art Festival oli osana Helsingin juhlaviikkoja 19.-22.8.2021
Outsider Art Festival oli osana Helsingin juhlaviikkoja 19.-22.8.2021