Projekti

Taiteilijat yhteiskunnan kehittämisessä

Projekti tuo taiteilijoiden luovuutta ja osaamista mukaan julkisen sektorin kehittämiseen ja haastavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.
Hankkeen tila:
Päättynyt
Ajankohta:
-

Projekti tekee yhteistyötä valtion eri virastojen, kuntien ja kaupunkien sekä mm. eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa. Osaprojektit liittyvät luovuuden, kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjunnan ja työn murroksen teemoihin.

Tulevaisuus taiteen läpi katsottuna 

Millä tavalla taiteen keinoin kehitetään uutta tulevaisuusajattelua ja voiko taide osallistua uuden ajattelun tavoittamiseen? Tässä projektissa eri alojen taiteilijat osallistuvat asiantuntijayhteisöihin tuoden tulevaisuustyöhön vapaan taiteellisen näkemyksensä ja taiteellisen työprosessin.  

Keväällä 2021 yhteistyötä tehdään Tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijaryhmässä, jossa aiheena on ikääntymisen tulevaisuus. Miten taiteellinen näkemys täydentää asiantuntijoiden laatimia skenaarioita? Mukana projektissa ovat taiteilijat Artor Jesus Inkeröinen, Harry Salmenniemi, Juha Valkeapää ja Niina Vatanen. Yksityisellä puolella teknologiatalo Goforen palvelumuotoilutiimin tulevaisuusajattelua vahvistetaan taiteen keinoin. Tässä kuvataiteilija Maija Luutonen työskentelee taiteellisesti hyödyntäen Goforen tiimin tulevaisuusajattelua oman taiteellisen työnsä materiaalina.  

Projektissa luodaan mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuudentutkijat muodostavat työpareja taiteilijoiden kanssa, joiden taiteellinen osaaminen tulee osaksi tutkijan työtä. Projektin päättää näyttely, jossa projektin kautta syntyneet teokset tulevat näyttelykontekstiin ja muodostetaan keskustelua taiteesta ja taiteilijan asiantuntijuudesta osana tulevaisuuden rakentumista.

Projektia toteuttavat läänintaiteilijat Krista Petäjäjärvi ja Aura Seikkula. 

Yhteistyö tulevaisuusvaliokunnan kanssa

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa toteutettiin vuodenvaihteessa 2018-2019 kaksi työpajaa eduskunnan uudessa luovassa tilassa. Yhteensä yksitoista taiteilijaa ja kehittäjää työskenteli erilaisin luovin menetelmin luovien alojen työn kehittämisen sekä Suomen tulevaisuuden keskeisten yhteiskunnallisten haasteiden parissa.  Luova ja dialoginen toimintatapa synnytti moniäänistä ymmärrystä, joka ei olisi mahdollista yksittäisinä asiantuntijakuulemisina. Yhteistyö jatkuu myös vuonna 2020.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu: Suomen luova potentiaali: Ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle (Petäjäjärvi & Huntus, 2019).