Tapahtuma

Taiken kuntailtapäivä: Miten taidetta ja kulttuuria voi edistää kuntatasolla?

Taiteilijoiden työllistämisedellytysten edistäminen saivat oman mainintansa vuonna 2019 uudistettuun lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Kuntien kulttuuritoiminnassa ammattitaiteilijuuden kysymykset ovat monessa kunnassa olleet varsin pienessä roolissa. Miten taiteen paikkaa voi puolustaa osana kuntataloutta? Miten ratkaisuja työskentelyedellytysten parantamiseksi viedään kuntatasolla valmistelussa ja poliittisesti eteenpäin?

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma-aika

Ti 28.11.2023 klo 14.00 — 15.30

Tapahtuman tyyppi

Webinaari

Kuntien kulttuuritoimintalain valmistuttua Taiteen edistämiskeskus ja Cupore tekivät taiteilijabarometrikyselyn liittyen kuntien ja taiteilijoiden yhteistyöhön otsikolla Taiteen tekeminen kunnissa. Webinaarin aluksi barometrin tuloksiin palaa Cuporen erikoistutkija Minna Ruusuvirta.

Tampereen kulttuuripalveluryhmän kehittämispäällikkö Jaakko Laurila kertoo webinaarissa, miten Tampereella on otettu kuntien kulttuuritoimintalaki käyttöön ja kulttuuri kytketään osaksi laajempaa kaupunkikehittämistä. Tätä kokonaisuutta tarkastellaan erityisesti tilakysymysten ja yhteistyömallien kautta.

Sotkamon kunnan kulttuurituottaja puolestaan Marko Karvonen avaa, miten kunnassa on saatu kahdessa vuodessa laajennettua taiteen ja kulttuurin tarjontaa. Kunnallispolitiikassa suhtautuminen kulttuurisisältöihin on muuttunut positiiviseksi ja mm. rahoitusta on hyödynnetty monipuolisesti.

Huomaathan, että Taiken kuntailtapäivät toteutetaan striiminä ja tallennetaan. Voit osallistua keskusteluun chatin kautta. Tallenne tulee olemaan vapaasti katsottavissa Taike.fi-sivujen kautta.

Taiken kuntailtapäivät on etätapahtumien sarja, jossa tartutaan kiinnostaviin teemoihin kunnan kulttuuritoiminnan ja taiteen alalta. Käytännönläheisiin esimerkkeihin tutustutaan keskustellen.