Tietoa Erityisavustuksista Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeisiin

Avustushaku järjestettiin vuonna 2022. Haku oli tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille sekä yleishyödyllisille oikeuskelpoisille yhteisöille (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset).

Avustushaku oli tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille sekä yleishyödyllisille oikeuskelpoisille yhteisöille (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin, kun suunniteltu hanke toteutettiin yhdessä kunnan kanssa.

Avustukset myönnettiin kulttuurihyvinvointitoimintaa vahvistaviin hankkeisiin vuosina 2022–2023 osana kansallista ikäohjelmaa.

Avustuksilla tuetaan

  • väestön ikääntymiseen varautumista laaja-alaisesti ja kestävästi.
  • kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämistä sekä hyväksi todettujen toimintamallien käyttöönottoa ja juurtumista.
  • pitkäjänteistä ikäihmisille suuntautuvan taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämistä mm. osana palvelunohjausta, lähetetoimintaa sekä etsivää ja löytävää kulttuurityötä.

Lue lisää kansallisesta ikäohjelmasta.

Myönnettävä avustus oli vähintään 50 000 euroa. Avustusta ei myönnetty yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset teki erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.