Tietoa erityisavustuksista kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Avustukset on tarkoitettu Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua.  

Avustuksilla vahvistetaan

 • tiedonvälistyksen monipuolisuutta
 • yhteiskunnan moniarvoisuutta
 • kulttuurista moninaisuutta.

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka  

 • on laadukkaasti toimitettu 
 • ilmestyy paperi-, verkko- tai näköislehtenä Suomessa 
 • ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa (paperi- ja näköislehdet) 
 • päivittyy säännöllisesti (verkkolehti) 
 • on jokaisen tilattavissa 
 • on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan. 

Avustus on tarkoitettu kulttuurilehden julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin tai levikin edistämiseen. Lehden taustayhteisön tulee sitoutua tukemaan lehteä taloudellisesti. Kustantajalla tulee olla näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa. 

Avustusta ei voida myöntää 

 • kulttuurilehdelle, joka toimii jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä (esim. jäsenlehdet) 
 • tieteenalan lehdelle 
 • juhlanumeroiden tai -vuosien perusteella. 

Myönnettävä avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus). 

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi kulttuurilehtipaneeli. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.