Tietoa festivaaliavustuksista

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Avustus on tarkoitettu tukemaan taide- ja kulttuurifestivaalien järjestämistä Suomessa. Festivaalin tulee olla vakiintunut (järjestetty vähintään kolme kertaa).

Avustus myönnetään toiminta-avustuksena festivaalia järjestävän yhteisön koko toimintaan tai osaan toiminnasta.

Avustuksilla: 

  • edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
  • uudistetaan ja kehitetään toiminnan sisältöjä ja rakenteita
  • edistetään taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta valtakunnallisesti
  • edistetään yhteisöjen pitkäjänteistä kehittämistä

Avustus on aina osa toiminnan kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan kaikkia kuluja. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten täyttä määrää (100 %).

Vuonna 2023 on haettavana yksi- ja kolmivuotinen festivaaliavustus. Yksivuotinen avustus on vähintään 10 000 euroa. Taiken myöntämä yksivuotinen festivaaliavustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 %. Kolmivuotinen festivaaliavustus on vähintään 30 000 euroa vuosittain. Taiken myöntämä kolmivuotinen festivaaliavustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 60 %.

Avustusta ei myönnetä:

  • lastenkulttuurifestivaaleille, jotka voivat hakea avustuksia Taiken lastenkulttuuriin tarkoitetusta määrärahasta
  • valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäville ja vakiintuneille taide- ja kulttuurifestivaaleille, jotka voivat hakea tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
  • elokuvafestivaaleille, jotka voivat hakea tukea Suomen elokuvasäätiöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai Taikelta muuta toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada festivaaliavustusta, vaan sen pitää hakea tukea festivaalin järjestämiseen osana toiminta-avustusta.