Tietoa hankeavustuksista kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille

Avustukset on tarkoitettu Suomessa ilmestyville kaiken kielisille kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät moniäänistä yhteiskunnallista keskustelua kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista. Avustuksia myönnetään myös kulttuurilehtien levikin edistäjille.

Kulttuurilehtiavustusten haku on siirtynyt uuteen haeavustuksia.fi-palveluun.

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka  

  • on ammattitaidolla toimitettu 
  • ilmestyy paperi-, verkko- tai näköislehtenä Suomessa 
  • ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa (paperi- ja näköislehdet) 
  • päivittyy säännöllisesti (verkkolehti) 
  • on jokaisen tilattavissa 
  • ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan.

Avustus on tarkoitettu kulttuurilehden julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin tai levikin edistämiseen. Taustayhteisön tulee sitoutua lehden julkaisemiseen myös taloudellisesti vahvistaen sananvapautta ja yhteiskunnallista keskustelua. Kustantajalla tulee olla näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa.

Avustusta ei voida myöntää 

  • kulttuurilehdelle, joka toimii jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä, esimerkiksi jäsenlehdet
  • tieteenalan vertaisarvioidulle lehdelle.

Avustus on vähintään 5 000 euroa. 

Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.