Uutinen

Toimikuntarakenteen uudistustyö jatkuu – osallistu avoimeen infotilaisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus ovat keväällä 2024 jatkaneet Taiken toimikuntarakenteen uudistuksen suunnittelua. Taustalla on vuonna 2021 julkaistu Taikea koskeva ulkoinen arviointi Muotoaan etsivä virasto, siihen liittyvät kuulemiset sekä syksyllä 2023 käydyt lausuntokierrokset.

Muutoksen tarve liittyy ennen kaikkea nykyisten toimikuntien työmäärään ja sen jakautumiseen, rakenteen joustavuuden tarpeisiin sekä yhä lisääntyvien esteellisyystilanteiden hallintaan. Taustalla on myös selvitetty päätösrakenteiden kansainvälisiä malleja. Muutos tehdään osana Taiteen edistämiskeskusta koskevaa lainsäädännön uudistusta, jossa Taike ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti yhdistyvät.

Uudessa toimikuntarakenteessa kaikki vertaisarviointiin perustuvat taiteilijoita koskevat päätökset tehdään nykyisten toimikuntien sijaan yhdessä Taide- ja kulttuurineuvostossa. Apurahapäätösten valmistelu tapahtuu asiantuntijapankista koottavissa arviointipaneeleissa, joissa hakemukset arvioidaan ja hakijoita vertaillaan. Asiantuntijapankissa on tarkoitus olla noin 200 jäsentä ja paneelit kootaan hakukohtaisesti. 

Oleellista uudessakin rakenteessa on vertaisarviointiin perustuvan päätöksenteon turvaaminen. Jatkossakin vertaiset taiteilijat sekä arvioivat että päättävät taiteilijoiden apurahoista.

Osallistu infotilaisuuteen

Taike on järjestänyt toukokuussa kolme sidosryhmille suunnattua pyöreän pöydän keskustelua ja järjestää maanantaina 17.6. klo 12.30–13.30 avoimen infotilaisuuden uudistuksesta

Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2026. Uudistuksen etenemistä voi seurata Taiken verkkosivuilta.

Lisätietoja

Taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho, [email protected], p. 0295 330 901.