Uutinen

Alueiden apurahoissa ja taiteilija-apurahoissa muutoksia

Alueiden apurahat ja taiteilija-apurahat ovat haettavana Taikessa 1.3.–3.4.2024. Alueiden apurahoihin on tehty muutamia muutoksia viime vuoteen verrattuna. Samalla hakemuksella voi nyt hakea rahoitusta sekä työskentelyyn että kuluihin. Apurahaa voi hakea vain yhdellä hakemuksella ja yhdeltä alueelta. Taiteilija-apurahahausta poistuu mahdollisuus hakea taiteilijaprofessuuria kymmenvuotisena.

Alueiden apurahat

Alueiden apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille sekä heidän muodostamilleen työryhmille. 

Alueiden apurahoissa haettiin aiemmin rahoitusta erillisillä hakemuksilla työskentelyyn ja kuluihin. Nyt samalla lomakkeella voi hakea rahoitusta kuluihin (entinen kohdeapuraha) ja työskentelyyn enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Alueiden apurahaa voivat hakea myös työryhmät. Sama hakija ei voi hakea alueiden apurahaa henkilökohtaisella hakemuksella ja toimia työryhmän yhteyshenkilönä. Hän voi kuitenkin olla jäsenenä muissa työryhmissä oman henkilökohtaisen hakemuksensa lisäksi. 

Taike rajoittaa henkilökohtaisten hakemusten määrän yhteen, koska hakemusmäärät ovat kasvaneet nopeasti. Yhdellä lomakkeella hakeminen vähentää myös hakijan työtä. 

Alueelliset taidetoimikunnat tekevät päätökset kesäkuun loppuun mennessä. Hakemusmääriä rajoittamalla varmistetaan päätösten valmistuminen aikataulussa.

Alueiden apurahoina myönnetään yhteensä 2 440 000 euroa, mikä on 360 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Alueiden apurahoihin kohdistuu leikkauksia, koska apuraha on osittain päällekkäinen Taiken muiden tukimuotojen kanssa.  

Lisäys 15.3.2024

Hakuilmoituksen kohta toiminimistä on herättänyt kysymyksiä Taiken asiakaspalvelussa. Hakuilmoituksessa on kohta: "Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille sekä heidän muodostamilleen työryhmille. Myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) voi hakea apurahaa projektiinsa liittyviin kuluihin, mutta ei työskentelyyn."

Tämä tarkoittaa

  • taiteilija, jolla on toiminimi, voi hakea työskentelyapurahaa yksityishenkilönä
  • työskentelyapurahaa ei voi hakea toiminimenä.

Lisäys 3.4.2024

Voit hakea molempia haussa olevia apurahoja (alueiden apurahat ja taitelija-apurahat). Huomaathan, että taiteilija-apurahan käyttöaika alkaa 1.1.2025 ja alueiden apurahan käyttöaika alkaa jo vuonna 2024. Taiteilija-apurahaa haetaan taiteelliseen työskentelyyn, kun taas alueiden apurahaa voi hakea sekä työskentelyyn että kuluihin.

Alueiden apurahaa ei kuitenkaan myönnetä työskentelyyn, jos hakijalla on käytössään Taiken myöntämä taiteilija-apuraha, näyttöapuraha tai kirjastoapuraha (6kk tai 8 kk). Poikkeuksena on alkuvuoden puolivuotinen taiteilija-apuraha, joka ei estä alueiden työskentelyapurahan saamista, sillä nämä apurahat eivät kohdistu samalle ajanjaksolle.

Taike ottaa tarkastelussaan huomioon myös muiden tahojen myöntämät työskentelyapurahat. Muiden rahoittajien tälle vuodelle myöntämä yli 6 kuukauden työskentelyyn tarkoitettu apuraha estää saamasta alueellista apurahaa työskentelyyn.
 

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Taiteilija-apurahaa on aiemmin voinut hakea erikseen erittäin ansioituneen taiteilijan apurahana viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, jolloin apurahansaaja on voinut käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä. Nyt professuuria ei haeta erikseen, vaan valtion taidetoimikunta voi halutessaan myöntää arvonimen viisivuotisten taiteilija-apurahojen saajien joukosta. Viisivuotisia taiteilijaprofessuureja on jaettavana tällä hakukierroksella yhteensä neljä, ja niitä voidaan myöntää kuvataiteen, monitaiteen, sarjakuva-kuvitustaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen tai valokuvataiteen hakijoille. Kymmenvuotiset arvonimet poistuvat valikoimasta. Käytännössä niitä ei ole myönnetty enää vuosiin. 

Valtion taidetoimikunnat tekevät päätökset syyskuun loppuun mennessä. Uusia taiteilija-apurahoja myönnetään noin 370. Taiteilija-apurahoihin ei kohdistu leikkauksia vuonna 2024. 

Lisäys 3.4.2024

Voit hakea molempia haussa olevia apurahoja (taitelija-apurahat sekä alueiden apurahat). Huomaathan, että taiteilija-apurahan käyttöaika alkaa 1.1.2025 ja alueiden apurahan käyttöaika alkaa jo vuonna 2024. Taiteilija-apurahaa haetaan taiteelliseen työskentelyyn, kun taas alueiden apurahaa voi hakea sekä työskentelyyn että kuluihin.