Uutinen

Korona-apurahasta tulee tehdä selvitys

Huhtikuussa 2022 myönnettyjen korona-apurahojen selvityksiä on palauttamatta noin 1 500. Asia koskee kahden kuukauden työskentelyapurahaa, joiden selvitysten määräpäivä oli 30.6.

Täytä selvitys Taiken verkkoasioinnissa. Löydät korona-apurahan selvityslomakkeen verkkoasioinnista kohdasta Omat hakemukset --> Päätetyt --> hakemuksen diaarinumeron kohdalta linkki ”Siirry asian tietoihin”.

Korona-apurahan selvityksessä tulee kertoa työskentelystä korona-apurahakauden aikana. Selvitykseen ei liitetä tositteita apurahan käytöstä. Selvityksen tekemättä jättäminen voi johtaa apurahan takaisinperintään.