Uutinen

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-ideahaku on käynnissä – hakuinfo 9.11.

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen valtakunnallisessa ESR+-teemassa on avattu ideahaku ajalle 31.10.–2.12.2022. Ideoiden valmisteluun voi saada sparrausta. Varsinainen haku aukeaa keväällä 2023, ja Hämeen ELY-keskus jakaa vuosina 2021–2027 kaikkiaan 13,6 miljoonaa euroa. Taike kannustaa kulttuurialan toimijoita hakemaan rahoitusta.

Rahoituksella toteutetaan pilotti- ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurialan osaamista.

Taike näkee rahoituksessa hyviä mahdollisuuksia kulttuurialan toimijoille. Omaa hankeajatusta voi testauttaa ennen varsinaista hakua ideahaussa, jossa on tarjolla sparrausta.

– Nyt ideahaussa kannattaa testauttaa projektiajatuksia myös kokeilevilla ideoilla, sanoo erityisasiantuntija Tomi Aho. 

Ensimmäinen ideahaku on auki 31.10.–2.12. Hakijoilta pyydetään verkkolomakkeella tiivistetyt hankeideat. Haku on nyt julkaistu rakennerahastot.fi -sivuston valtakunnallisessa teemaosiossa.

Saapuneet hankeideat käsitellään valtakunnallisen teeman valmisteluryhmässä ja niihin voidaan pyytää lausuntoja myös muilta asiantuntijoilta. Kaikille hankeideoille annetaan kirjallinen palaute tammikuun 2023 aikana. 

Hakuinfo 9.11. klo 9.30 verkossa

Ideahaun info järjestetään keskiviikkona 9.11.2022 klo 9.30 etätilaisuutena. Tilaisuudessa käydään läpi teeman sisältöjä ja ideahaun käytäntöjä. Hakuinfossa kuullaan myös koordinaatiohanke Luovan verkon esittely sekä katsaus Työ- ja elinkeinoministeriön luovan talouden tiekartasta.

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki

Varsinainen haku aukeaa keväällä 2023

Varsinainen hakukierros avautuu keväällä 2023. Teeman tavoitteena on vahvistaa luovien alojen liiketoimintaosaamista sekä luovien alojen ja muiden alojen yhteisiä toimintamalleja. Lisäksi tavoitellaan osaamista tuottaa uusia taide- ja kulttuuripalveluita, kuten digitaalisia palveluita, kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja eri väestöryhmät huomioon ottavia palveluita. 

Hakijana voi olla esimerkiksi yhdistys, säätiö, yritys, oppilaitos, tutkimuslaitos, kunta tai palveluntarjoaja. Pienille ja keskisuurille toimijoille on hyviä uutisia: ennakkomaksatuksella voi saada osan budjetista käyttöön jo ennen projektin alkamista ja taloudenpitomallia on yksinkertaistettu. 

– EU-rahoituksella on kulttuurialalla byrokraattinen maine, mutta nyt toteutusta on kevennetty. 
Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Taiken Luova verkko -hanke koordinoi ja sparraa teeman hankkeita. 

Lisätiedot