Uutinen

Taike hakee asiantuntijoita kulttuurihyvinvointiin, kulttuuriseen moninaisuuteen ja taiteilijoiden työhyvinvointiin

Taiteen edistämiskeskus rekrytoi kolme määräaikaista asiantuntijaa kaudelle 1.11.2022-31.10.2027:

  • taideasiantuntija, kulttuurihyvinvointi
  • taideasiantuntija, kulttuurinen moninaisuus
  • taiteilija-asiantuntija, taiteilijoiden työhyvinvoinnin edistäminen.

Kulttuurihyvinvoinnin taideasiantuntijan tehtävänä on osallistua kulttuurihyvinvointitiedon koostamiseen ja organisaatioiden toimintojen kehittämiseen tulevilla hyvinvointialueilla ja kunnissa. Tavoitteena on kulttuurihyvinvointiin liittyvän taiteellisen toiminnan, taiteilijan työn ja työn vaikuttavuuden tietopohjan koostaminen ja juurruttaminen. Lue hakuilmoitus tästä.

 

Kulttuurisen moninaisuuden taideasiantuntijan tehtävänä on vahvistaa Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntemusta kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä valtakunnallisesti. Tehtävä sisältää sekä viraston sisäisiä kehittämistehtäviä että taiteen ja kulttuurin toimialalle kohdistuvaa asiantuntijatyötä eri verkostoissa. Lue hakuilmoitus tästä.

 

Taiteilijoiden työhyvinvoinnin taiteilija-asiantuntijan tehtävänä on kehittää yhteistyössä taiteen kentän toimijoiden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa taiteilijoiden työhyvinvointia tukevia palveluita Taikeen sekä vahvistaa asiantuntijuuttamme taiteilijoiden työhyvinvoinnin kysymyksissä. Lue hakuilmoitus tästä.

 

Hakuaika tehtäviin päättyy 14.9. Tehtäviin haetaan valtiolle.fi-sivuston kautta.