Uutinen

Taike kehittää taiteilijoiden työhyvinvointia | Tiedote

Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike) käynnistyi projekti, jonka tarkoituksena on erityisesti freelancereina toimivien ammattitaiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen. Tavoitteeseen pyritään kollegiaalisuutta vahvistavin ja työnohjauksellisin keinoin. Työn henkinen kuormittavuus yhdistää eri taiteenaloilla toimivia taiteilijoita. Korona-aika on myös kärjistänyt lisää ongelmia.

Osana projektia järjestetään työhyvinvointiwebinaari .Webinaarissa käsitellään muun muassa oman henkisen tilan tunnistamista ja siihen vaikuttamista. 

Kesäkuussa Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa käynnistetään työnohjauspilotit, joissa arvioidaan ensimmäistä kertaa eri taiteenalojen edustajista muodostettavien työnohjausryhmien toimintaa. Oletuksena on, että ammattimaisesti toteutetussa työnohjausprosessissa eri alojen taiteentekijöillä on annettavaa toistensa työroolin ja jaksamisen vahvistamisessa. 

Työnohjaus on esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla vakiintunut ja hyödyllisyytensä osoittanut menetelmä, mutta taidekentällä sen laajamittaisesta ja taiteenalojen rajat ylittävästä soveltamisesta ei ole aiempaa kokemusta. 

– Taike tunnetaan apurahojen ja avustusten jakajana. Olemme kuitenkin havainneet, että freelancereina toimivien taiteilijoiden työhyvinvointia ja työskentelyä olisi syytä tukea myös muilla tavoilla. Tämä projekti on askel siihen suuntaan, että apurahojen rinnalle Taikeen kehittyisi muitakin taiteilijoiden työkykyä ylläpitäviä toimintoja, pohtii erityisasiantuntija Saara Vesikansa.
Maatalousyrittäjien eläkevakuutuslaitos Mela toimii Työhyvinvointia taiteilijoille -projektin osarahoittajana. 

Lisätietoja: 
läänintaiteilija Raimo Pesonen
[email protected] 0295 330 871
erityisasiantuntija Saara Vesikansa
[email protected] 0295 330 840