Uutinen

Taikeen etsitään kolmea läänintaiteilijaa ja yhtä asiantuntijaa | Uutinen

Taikeen haetaan kirjallisuuden edistämisen, audiovisuaalisten taiteiden edistämisen ja kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden läänintaiteilijoita sekä kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijaa. Tehtävien hakuaika päättyy 13.8. klo 16.

Hakuilmoitukset löytyvät .

Kirjallisuuden edistämisen läänintaiteilija vahvistaa erityisesti pohjoissuomalaisten kirjailijoiden työskentelyedellytyksiä ja ansaintamahdollisuuksia uusilla avauksilla, jotka kytkeytyvät mm. monimediaisuuteen, käsikirjoittamiseen ja av-tuotantoihin sekä kansainvälisyyteen.

Audiovisuaalisten taiteiden edistämisen läänintaiteilija sparraa Pohjois-Suomeen sijoittuvia audiovisuaalisia tuotantoja, lisää yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden välille ja vahvistaa alan tuotanto-osaamista sekä myös kansainvälistä yhteistyötä elokuvien ja tv-sarjatuotantojen alalla. 

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden läänintaiteilijan tehtävänä on rakentaa kansalaisopistopohjainen kulttuurihyvinvoinnin välittäjätoiminnan malli Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä pilottikuntien ja toimijoiden kanssa.

Kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijan tehtävänä on vahvistaa viraston asiantuntemusta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävyyden edistämisessä valtakunnallisesti. Tehtävä sisältää sekä viraston sisäisiä kertaluonteisia kehittämistehtäviä että taiteen ja kulttuurin toimialalle kohdistuvia asiantuntijatehtäviä eri verkostojen tukena.