Uutinen

Taiteen valtionpalkinto 2021: Haastattelussa kuvataiteilija Tuula Närhinen | Artikkeli

Taiteen ja kulttuurin autonomia kertoo koko yhteisön tilasta, sanoo kuvataiteilija Tuula Närhinen. Närhinen sai vuoden 2021 kuvataiteen valtionpalkinnon.

Mikä sai sinut ryhtymään taiteilijaksi? Mikä saa sinut tekemään taidetta?

Rakkaus kuviin – kuvat ja kuvien tekeminen ovat aina olleet tärkeä osa elämääni. Intohimoinen suhde kuviin sekä katsomiseen alkoi jo lapsuudessa. Olin hulluna kiiltokuviin, rakastin piirtämistä ja nukkekodin pienoismaailmaa.

Myöhemmin kiinnostuin kuvien suhteesta näköhavaintoon. Näkeminen saattaa vaikuttaa itsestään selvältä, mutta teokseni muistuttavat siitä, että havaintommekin ovat suhteellisia. Se, mitä näemme, on kytköksissä tapoihin, joilla olemme oppineet tarkastelemaan todellisuutta. Kuvantekijä voi muuttaa näkymätöntä näkyväksi. Silloin, kun jokin tuntematon tai ennennäkemätön asetetaan silmien eteen ja katseiden kohteeksi, kuvaaminen vaikuttaa myös laajemmin ihmisten kykyyn hahmottaa omaa ympäristöään.

Minulle kuvien tekeminen on uusien todellisuuksien rakentamista ja merkitysten lisäämistä maailmaan. Erityisesti minua kiehtoo ajatus jostain aiemmin kuvaamattomasta tai jopa kuvien ulottumattomissa olevasta. Oikeastaan juuri se motivoi työtäni kuvataiteilijana.

Millainen merkitys valtionpalkinnon saamisella on sinulle?

Valtionpalkinto oli todella iloinen yllätys – olen niin otettu ja kiitollinen palkinnosta! Omien kollegoiden myöntämä tunnustus on erityisen arvokas. Se kannustaa jatkamaan ja luo uskoa siihen, että tehdyllä työllä on merkitystä myös toisille.

Mikä olisi tällä hetkellä toimivin keino edistää taidetta?

Paha sanoa mikä olisi paras yksittäinen keino. Suora vastaus näin muotoiltuun kysymykseen saattaa johtaa harhaan. Uskon, että laajapohjaisella ja pitkäjänteisellä pyrkimyksellä turvata taiteen kentän moninaisten toimijoiden työskentelyedellytykset on suurempi vaikutus kuin irrallisilla täsmätuilla. Taiteen monimuotoisuuden vaaliminen ei totisesti ole helppo tehtävä, mutta jos kerran luontokatoa voidaan estää huolehtimalla biodiversiteetistä, niin uskon, että sama periaate pätee myös taiteen saralla.

Mikä on taiteilijan ja taiteen asema yhteiskunnassa?

Taide on tieteelliseen tutkimukseen rinnastuva kriittisen ajattelun muoto, jonka arvoihin kuuluvat ilmaisunvapaus, rehellisyys ja riippumattomuus. Taiteessa voi nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä monitasoisesti ja samalla haastaa ihmisiä pohtimaan tai jopa kyseenalaistamaan omia piintyneitä käsityksiään – parhaassa tapauksessa myös taiteilija itse tulee haastaneeksi oman ajattelunsa. Taiteen sekä kulttuurin autonomia kertoo koko yhteisön tilasta. Siellä, missä taide on valjastettu politiikan tai markkinavoimien armoille, on myös kriittinen ajattelu uhan alla.

Millaisia terveisiä haluaisit taidekentän toimijana lähettää päättäjille?

No, jos vaikka tällaisia terveisiä laittaisitte eteenpäin:

”Hei päättäjät, kun seuraavan kerran olette tekemässä kulttuuripoliittisia ratkaisuja, pysähtykää hetkeksi kuvittelemaan maailmaa ilman taidetta. Kirjallisuuden sijaan lukisitte raportteja, tieteellisiä tutkimuksia tai kaupallisia tiedotteita. Elokuvien asemasta katselisitte mainospaloja. Kuvallinen tarjonta rajoittuisi somekuvastoon, teknisiin kaavioihin, karttoihin tai työpiirustuksiin. Ja kuuntelisitte – hmm, niin mitä? Jo pieni pohdinta osoittaa, kuinka tyhjää ja mieletöntä elämä olisi ilman taidetta. Kannattaa vielä pitää mielessä, että taidetta ei olisi olemassa ilman taiteilijoita. Ja tältä pohjalta sitten ne päätökset, olkaa niin hyvät.”

Lue kuvataiteen valtionpalkinnon palkintoperustelut .

Julkaisemme Taiken verkkosivuilla juttusarjan, jossa haastatellaan vuoden 2021 taiteen valtionpalkinnon saajia. He pohtivat haastatteluissa taiteilijuuttaan ja taiteen asemaa yhteiskunnassa.

Kuva poistettu.
Tuula Närhiselle myönnettiin vuoden 2021 kuvataiteen valtionpalkinto. Kuva: Vilhelm Sjöström