Person

Antti Rundelin

Befattning
Planerare
Telefonnummer

0295 330 880

E-postadress

I mina arbetsuppgifter ingår kundservice och förberedande uppgifter vid beslut om statsbidrag och förtroendeorganens verksamhet.