Information om specialbidrag för barnkultur

Bidraget är avsett för projekt inom barn- och ungdomskultur som sysselsätter konstnärer som skapar barnkultur. Det räknas som en fördel om projektet genomförs i samarbete med ett barnkulturcenter.

Bidraget är avsett för projekt inom barn- och ungdomskultur som sysselsätter konstnärer som skapar barnkultur. Det räknas som en fördel om projektet genomförs i samarbete med ett barnkulturcenter.
De beviljade bidragen är minst 5 000 euro. Bidraget utgör alltid en del av projektets helhetsfinansiering, så det kan inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Bidrag beviljas inte för sammanslutningens basverksamhet (allmänt bidrag) eller till exempel för kostnaderna för basverksamheten i en konstinstitution, läroanstalt eller skola.