Utvecklingsprogrammet för kulturell mångfald och mobilitet

Utvecklingsprogrammet främjar förståelsen av mångfald, interkulturell dialog, konstnärers mobilitet och internationella nätverk.
Saamelaisräppärin kengät.

Utvecklingsprogrammets mål är att

  • främja förståelsen av mångfald inom konst, interkulturell dialog och samverkan mellan majoritets- och minoritetskulturerna
  • främja konstnärers mobilitet
  • utveckla internationella nätverk med fokus på Norden och Barentsområdet.

Länskonstnärerna och konstexperterna i utvecklingsprogrammet genomför projekt om kulturell mångfald och mobilitet på olika håll i Finland i samarbete med aktörer inom branschen. De erbjuder konstnärer handledning och sparring för att arbeta i nya miljöer.

Taike är aktiv i branschens internationella nätverk, deltar i projekt som främjar internationell växelverkan och konstnärers mobilitet och stöder internationalisering också i hemlandet. 

Kulturell mångfald främjas bland annat genom att arrangera evenemang och verkstäder som skapar möjligheter till interkulturell dialog med hjälp av konst. Projekten koordinerar nätverk och samarbete bland annat med konstnärer med utländsk bakgrund, invandrare och specialgrupper.

Programperioden är fortlöpande. Programmets fokusområden ses över med 3–5 års mellanrum, åtgärderna årligen.

Programmets expertteam

Image
Tomi Aho
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 850

Image
Henkilö hymyilee. Taustalla metsää.
Auri Ahola
Befattning
Länskonstnär

0295 330 854

Image
Henkilön kasvot.
Anna Sidorova
Befattning
Konstsakkunnig

0295 330 859