Utvecklingsprogrammet för konstnärers arbetsförutsättningar

Utvecklingsprogrammet ökar konstnärers arbetstillfällen, utvecklar deras utkomst och främjar arbetstrivsel.
Räppäri astumassa lavalle.

Utvecklingsprogrammets mål är att

  • öka konstnärers arbetstillfällen
  • utveckla regionala nätverk till stöd för konstnärer
  • sprida rättvis arvodespraxis inom konst och erbjuda hjälp i att prissätta, sälja och köpa konst
  • främja tjänster för konstnärers arbetstrivsel.

Länskonstnärerna inom utvecklingsprogrammet leder projekt i anslutning till flera konstarter på olika håll i Finland. Vid sidan av dessa genomförs landsomfattande projekt, som kommunikationskampanjen Rättvis konst och projektet Arbetstrivsel för konstnärer.

Länskonstnärerna har ett nära samarbete med konstnärsorganisationer, kommuner, företag, kulturinstitutioner, aktörer inom tredje sektorn samt enskilda konstnärer. Målet är att påverka regional och nationell praxis, lyfta fram lokala konstnärers kunskaper i regionerna och skapa nya arbetstillfällen för dem.

Utvecklingsprogrammet för arbetsförutsättningar är fortlöpande och grundar sig på Centret för konstfrämjandes lagstadgade uppdrag. Programmets fokusområden ses över med några års mellanrum.

Programmets expertteam

Henkilön kasvot.
Saara Vesikansa
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 840

saara.vesikansa@taike.fi

Kasvokuva Anne Lehtelästä.
Anne Lehtelä
Befattning
Länskonstnär

0295 330 868

anne.lehtela@taike.fi

Anna Elina Isoaron kasvot.
Anna Elina Isoaro
Befattning
Länskonstnär

0295 330 846

anna.isoaro@taike.fi

Marko Hämäläinen seisoo t-paidassa lumisessa maisemassa.
Marko Hämäläinen
Befattning
Länskonstnär

0295 330 834

marko.hamalainen@taike.fi

Janne Rosenvallin kasvot.
Janne Rosenvall
Befattning
Länskonstnär

0295 330 860

janne.rosenvall@taike.fi

Janne Niskala
Befattning
Länskonstnär

0295 330 858

janne.niskala@taike.fi