Experttjänster

Taikes experttjänster stöder organisationer i att främja konst och kultur. Vi hjälper till att bygga strategier, nätverk och verksamhetsmodeller. Därtill ger vi stöd i att exempelvis kartlägga finansieringsmöjligheter och starta upp projekt.

Experttjänster inom offentlig konst

Experttjänsterna inom offentlig konst stöder offentliga och privata aktörer samt konstnärer i finansiering och uppstart av offentliga konstprojekt. Tjänsten har som mål att förstärka andelen konstprojekt i utvecklingen av den byggda miljön och satsningar på konstens enprocentsprincip.
 

Veistos, jossa susihahmo istuu ulkona penkillä

Experttjänsterna inom kulturell välfärd

Experttjänsterna inom kulturell välfärd har som mål att göra konstnärers arbete till en uppskattad och naturlig del av verksamhet som främjar välfärd och hälsa.

Helsingin Senaatintorilla ihmisiä kerääntyneenä suurten jalustoilla seisovien kukkaveistosten luokse.

Experttjänster för kommuners kulturverksamhet

Experttjänsterna för kulturverksamhet hjälper kommuner i deras lagstadgade uppgifter för att främja kultur och konst. Samtidigt främjar vi en jämlik och mångsidig tillgång till konst och kultur. 

Nykytaitelija kantaa teostaan.