Program och projekt

På sidorna om program och projekt finns information om Taikes utvecklingsprogram och projekten som genomför dem samt om experttjänster inom offentlig konst.

Målet med utvecklingsprogrammen är att främja konstnärernas ställning och arbetsförutsättningar samt öka konstens genomslagskraft i samhället. Målen genomförs inom ramen för projekt där Taikes länskonstnärer har en central roll.

Experttjänsterna inom offentlig konst fortsätter Taikes arbete för att främja principen att minst en procent av byggkostnaderna ska gå till konst. Tjänsterna utvecklas i samarbete med aktörer inom branschen under 2019.

Senast ändrad: 07.03.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer