Statistik och publikationer

Taike producerar statistik om ämbetsverkets verksamhet, information om konst- och kulturfältet som verksamhetsområde samt samarbetar med Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.
Arkkitehti työskentelee tietokoneen ääressä