Statistik och publikationer

Taike producerar statistik om ämbetsverkets verksamhet, information om konst- och kulturfältet som verksamhetsområde samt samarbetar med Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.
Arkkitehti työskentelee tietokoneen ääressä

Vi publicerar information om konst- och kulturfältet och om Taikes verksamhet.

Vi producerar branschinformation om konst- och kultursektorn samt statistik om sökande och mottagare av Taikes stipendier.

I samarbete med Kulturpolitiska forskningscentret Cupore publicerar vi årligen Konst- och kulturbarometern.

En del av dessa publikationer har producerats av Taikes föregångare, Centralkommissionen för konst.