Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma

Ohjelman tavoitteena on

  • tehdä näkyväksi taiteellisen osaamiseen uudenlaista soveltamista
  • tukea välittäjäosaamisen kehittymistä, monipuolistumista ja organisoitumista
  • verkottaa ja tuoda yhteen aiheeseen liittyviä tahoja ja toimijoita
  • tuoda taiteilijan asiantuntijuutta laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueille.

Toteutus

Kehittämisohjelmassa työskentelee erityisasiantuntija ja läänintaiteilijoita, jotka etsivät ja tunnistavat keinoja, joilla taiteilijan asiantuntijuutta voidaan tunnistaa ja välittää muille yhteiskunnan osa-alueille.

He käynnistävät ja toteuttavat kokeiluprojekteja, joilla vahvistetaan taiteen ja muun yhteiskunnallisen kehittämistoiminnan vuorovaikutusta. Projekteissa tuetaan yhteistyötä, jossa taiteilijan asiantuntijuus tuodaan osaksi moniammatillisia yhteisöjä. Tällaisia yhteistyöalueita ovat esimerkiksi ttaide osana työkulttuurien kehittämistä sekä taiteen merkitys osana kestävää kehitystä.

Kehittämistyötä tehdään unohtamatta taiteen olemusta vapaana ja arvokkaana itsessään. Työskentelytapana on jatkuva vuorovaikutus taidekentän toimijoiden kanssa. Taidekentän ohella ohjelman läänintaiteilijat työskentelevät rajapinnoilla, joilla voi muodostua uutta välittäjäosaamista ja välittäjätoimintaa taiteilijoiden tueksi.

Ohjelmakausi

Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2018–2022.

 

Ohjelmassa tapahtuu

 

Taide ilmastokriisin aikakaudella
Taiken Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma yhteistyössä Ilmastokanavan kanssa nostaa esiin taiteilijoita, jotka työskentelevät ilmastonmuutoksen parissa. Tässä videossa helsinkiläinen kuvanveistäjä ja kuvataiteen lehtori Sakari Kannosto kertoo tekemästään taiteesta ja taidekasvatuksesta ”Viimeisellä rannalla”. Esitys on taltioitu LIFT -New Dimensions of Media, Arts & Culture tapahtumassa Helsingissä lokakuussa 2019.

Mediakuutio on Taiken, Keskustakirjasto Oodin, Muu ry:n ja Taideyliopiston yhteinen mediataiteen projekti. Oodin Kuutio tilana haastaa käsitystämme taiteen kokemisesta. Tekninen järjestelmä mahdollistaa teokseen uppoutumisen. Miten Kuutiossa esillä oleva taideteos näyttäytyy eri katsojille, millaisia tuntemuksia se herättää? Mediakuutio esittää kaksi Oodiin varta vasten tehtyä teosta, Joonas Hyvösen God's Flat Earth is Drowning heinäkuussa 2020 ja Ami Lindholmin Oodin Äidit elokuussa 2020. Ami Lindholm on Oodin haastattelussa Helsinki-kanavalla 5.5. ja keskustelussa Facebookissa 28.4.-10.5.

Taide osana organisaatioita TOO on vuonna 2017 käynnistetty monialainen ja vapaamuotoinen verkosto, joka kokoaa tapahtumiin ja verkossa käytäviin keskusteluihin taiteilijoita, konsultteja, työelämänkehittäjiä, fasilitaattoreita, kulttuuritoimijoita, tuottajia, pedagogeja, tutkijoita ja muita, joille aihe on ammattillisesti kiinnostavaa. Miten taiteen kautta voidaan kehittää luovaa toimintakulttuuria, rakentaa sosiaalista kestävyyttä ja mahdollistaa uusia innovaatioita? Verkosto käy keskustelua facebook-ryhmässä, seuraavat webinarit ja tapahtumat näet Taiken tapahtumakalenterista.

Taidetutka on kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia merkityksiä. Taidetutkaa hallinnoi Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry, ja sen kehittämisessä on mukana myös Taiken läänintaiteilijoita.

 

 

Viimeksi muokattu: 08.05.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku