Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma

Tavoite

Ohjelman tavoitteena on

  • tehdä näkyväksi taiteellisen osaamiseen uudenlaista soveltamista
  • tukea välittäjäosaamisen kehittymistä, monipuolistumista ja organisoitumista
  • verkottaa ja tuoda yhteen aiheeseen liittyviä tahoja ja toimijoita
  • tuoda taiteilijan asiantuntijuutta laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueille.

Toteutus

Kehittämisohjelmassa työskentelee erityisasiantuntija ja läänintaiteilijoita, jotka etsivät ja tunnistavat keinoja, joilla taiteilijan asiantuntijuutta voidaan tunnistaa ja välittää muille yhteiskunnan osa-alueille.

He käynnistävät ja toteuttavat kokeiluprojekteja, joilla vahvistetaan taiteen ja muun yhteiskunnallisen kehittämistoiminnan vuorovaikutusta. Projekteissa tuetaan yhteistyötä, jossa taiteilijan asiantuntijuus tuodaan osaksi moniammatillisia yhteisöjä. Tällaisia yhteistyöalueita ovat esimerkiksi taide osana työkulttuurien kehittämistä sekä taiteen merkitys osana kestävää kehitystä.

Kehittämistyötä tehdään unohtamatta taiteen olemusta vapaana ja arvokkaana itsessään. Työskentelytapana on jatkuva vuorovaikutus taidekentän toimijoiden kanssa. Taidekentän ohella ohjelman läänintaiteilijat työskentelevät rajapinnoilla, joilla voi muodostua uutta välittäjäosaamista ja välittäjätoimintaa taiteilijoiden tueksi.

Ohjelmakausi

Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2018–2022. 

Ohjelmassa tapahtuu

Monivuotinen yhteistyö Keskustakirjasto Oodin kanssa saa loppuhuipennuksensa, kun lokakuussa perehdytään välittäjyyteen kuraattorinäkökulmasta. Näyttely Kuutiossa, seminaari ja yleisölle avoin loppujuhla kokoavat yhteen projektin tuloksia.

Taiteen avartuvat todellisuudet - taiteilijan uusi asiantuntijuus -luentosarja keräsi alkuvuodesta 2022 suuren yleisön. Luennoilla eri nykytaiteen kotimaiset ja kansainväliset toimijat esittelivät työskentelyään taiteen uusissa, digitaalisissa ympäristöissä ja pohtivat aikamme ilmiöitä. Webinaaritallenteet löytyvät Taiken tapahtumakalenterista.

Taidetutka  on kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia muotoja ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetutkan taustalla on monta eri tahoa ja lehden julkaisussa on yhteistyössä mukana myös Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma. Lokakuussa 2021 julkaistava numero käsittelee kokonaisuudessaan välittäjyyttä.

Taide osana organisaatioita TOO on monialainen ja vapaamuotoinen verkosto, joka käy keskustelua ja kokoaa tietoa taiteen mahdollisuuksista osana työelämän organisaatioiden kehittämistä. Seuraa tulevia tapahtumia ja tule mukaan keskusteluun facebook-ryhmässä.

Tuloksia

Taide monialaisessa yhteistyössä - Polkuja yhteistyön rakentumiseen materiaalipaketin tavoitteena on edistää taiteen välittymistä yhteiskunna eri osa-alueille. Materiaalissa havainnollistetaan monialaista yhteistyöprosessia työn tilaajan, taiteilijan, välittäjän ja taiteeseen osallistuvan näkökulmista. Helmikuussa 2021 julkaistu materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja sen voi ladata käyttöön pdf-muotoisena.
 
Luovat aamunavaukset pilottiprojektissa kokeiltiin miten taiteilijan asiantuntijuuden kautta työyhteisön työpäivä käynnistyy iloa ja voimavaroja vahvistavalla tavalla. Keväällä 2021 toteutuneessa pilotissa koottiin avoimella haulla pilotin taiteilijat, jotka ohjasivat Luovia aamunavauksia Taikessa, THL:ssä sekä valtionhallinnon yhteisessä Törmäämö-verkostossa yhteensä 15 aamunavauksen verran. Pilotti toteuttiin Kaiku-rahoituksella ja siitä vastasi Taikessa läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi. Tutustu konseptikuvaukseen pdf-muodossa.
 

LIFT – New Dimensions of Media Arts & Culture on vuosina 2018 ja 2019 toteutettu ammattilaistapahtuma, jonka päätuottajina toimi YLE ja Kaapelitehdas. Taike oli yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista ja mukana kehittämässä LIFT -tapahtumakonseptia. Tapahtuman tavoitteena oli koota median, taiteen ja kulttuurin tekijöitä kiinnostavan ajankohtaisen sisällön äärelle, ja näin mahdollistaa luovien alojen toimijoille uudenlaisia yhteyksiä ja nostaa esiin luovan osaamisen merkitystä tulevaisuuden rakentumisessa. LIFT taltiointeja voi katsoa YLE Areenasta

Osana LIFT tapahtumaa Taike teki yhteistyötä Ilmastokanavan kanssa nostamalla esiin taiteilijoita, jotka työskentelevät ilmastonmuutoksen parissa. Tässä videossa helsinkiläinen kuvanveistäjä ja kuvataiteen lehtori Sakari Kannosto kertoo tekemästään taiteesta ja taidekasvatuksesta ”Viimeisellä rannalla”. Esitys on taltioitu LIFT tapahtumassa 2019. 

Taiken osuutta projektista koordinoi läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi. Projektin kesto 1.12.2017 - 31.12.2019. 

Luova meri: Meriteollisuuden kehittäminen taiteen kautta 
Projekti toteutettiin yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Yrkeshögskola Novian koordinoiman IRM-Tool -hankkeen kanssa (ESR). Se yhdisti luovan asiantuntijuuden meriteollisuuden aitoihin tarpeisiin. Projekti vahvisti vuorovaikutusta ammattitaiteilijoiden ja erilaisten teollisuuden alojen välillä. Taiken roolina tässä ja vastaavissa hankkeissa on luoda siltaa taiteilijoiden ja yritysten välille ja toimia välittäjätahona. Dokumentaatio Luova meri -toteutuksesta löytyy Creative Finlandin sivuilta.

Prosessin muotoilusta ja sen fasilitoinnista vastasivat läänintaiteilijat Annika Dahlsten ja Krista Petäjäjärvi. Projektin kesto: 1.10.2018 - 8.3.2019. 

·     Luova meri: Meriteollisuuden kehittäminen taiteen kautta 

·     Meriteollisuutta kehitetään luovan asiantuntijuuden kautta 

Viimeksi muokattu: 22.08.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku