Blogi
Taideneuvosto

Sattumia ja kulttuuri-infraa – saatavat ja saavutettavat taide- ja kulttuuripalvelut luovien alojen perustana

Lapsuuden kokemukset kulttuurista heijastuvat usein koko elämän läpi. Varhain koettujen kulttuurikokemusten arvo on suurempi kuin kellastuneiden kotialbumien sisällöstä päätellen voisi arvata, kirjoittaa Virpi Kanniainen taideneuvoston blogisarjassa.
Vauvojen aistipäivässä vauvat maalaavat mustikalla ja soseilla.
Vauvojen aistipäivä Aineen taidemuseossa. Kuva: Anita Alamaunu

Vietin lapsuuteni lomat kaupungissa asuneiden isovanhempieni hoivissa. Ajan tapojen mukaisesti lapset työnnettiin aamiaisen jälkeen ulos ja sisälle oli lupa tulla seuraavan kerran ruoka-aikaan. Yleensä paistoi aurinko, mutta oli myös päiviä, jolloin uimarannalle ei saanut seuraa tai meri oli jäässä. Jossain vaiheessa kaduilla talsiminen ja kivien potkiskelu kävivät kyllästyttämään ja astuin sattumalta ja hetken mielijohteesta ensimmäisen kerran museoon. Hetki oli käänteentekevä. Yksinäisiä päiviä riitti, vierailut tulivat tavaksi ja pian edustin kaupungin noin 10-vuotiaiden itsenäisten museokävijöiden harvalukuista joukkoa. 

Lapsuuden kokemukset kulttuurista heijastuvat usein koko elämän läpi. Monilla meistä on muistoja koulusta tai lomamatkoilta kulttuuritarjonnan äärellä. Varhain koettujen kulttuurikokemusten arvo on suurempi kuin kellastuneiden kotialbumien sisällöstä päätellen voisi arvata. 

Luovilla aloilla on aina oltu uutta luovia ja innovatiivisia, jo paljon ennen kuin näitä sanoja on käytettykään, sillä työn tekeminen on jo lähtökohtaisesti progressiivista ja rajoja rikkovaa.

Kulttuuri ja luovat alat kuplivat monenlaisia mahdollisuuksia. Luovilla aloilla on aina oltu uutta luovia ja innovatiivisia, jo paljon ennen kuin näitä sanoja on käytettykään, sillä työn tekeminen on jo lähtökohtaisesti progressiivista ja rajoja rikkovaa. Tällä hetkellä luovien alojen erityinen potentiaali taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuvien uudenlaisten palveluiden kehittäjänä nähdään yhtenä tulevaisuuden talousnäkymien mahdollisuuksista ja suuntaviitoista, vaikka talouden juustohöylää väläytelläänkin. Taiteen ja kulttuurin kasvu tukee koko yhteiskuntaa vahvistamalla sen aineettomia arvoja esimerkiksi luovuuden, optimismin ja muiden positiivisten merkitysten sekä myös kriisinkestävyyden kautta. Alan monessa muodossa tuottamaa hyvinvointia on tutkittu ja sen myönteiset vaikutukset ihmisen mieleen ja ruumiiseen todennettu. 

Luovien alojen kasvun ja kehityksen edellytys ja sen säteilemän hyvinvoinnin perusta on saavutettava ja monimuotoinen kulttuuri-infrastruktuuri. Ala tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, mutta näihinkään mahdollisuuksiin ei tartuta tyhjästä.

Luovien alojen kasvun ja kehityksen edellytys ja sen säteilemän hyvinvoinnin perusta on saavutettava ja monimuotoinen kulttuuri-infrastruktuuri. Ala tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, mutta näihinkään mahdollisuuksiin ei tartuta tyhjästä. Ote taiteesta ja kulttuurista saadaan omasta elämänpiiristä, lapsuudesta lähtien. Yhdenvertainen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin tekijänä ja kokijana tulisi toteutua yhdenvertaisesti kaikkialla ja olla jokaisen saavutettavissa elämän ensi hetkistä kalkkiviivoille saakka. Taide- ja kulttuuripalvelut ovat kuitenkin saavutettavissa varsin eri tavoin eri puolilla maata eivätkä mahdollisuudet omaehtoiselle harrastamiselle, kokemiselle ja tekemiselle toteudu kaikkialla samalla tavalla. Monipuolisten taide- ja kulttuurikasvatuspalveluiden, kuten museoiden ja kirjastojen, värikylpyjen ja muskarien sekä muiden osallistumisen mahdollisuuksien saatavuus ja saavutettavuus on yhteinen asia, jota on pidettävä esillä ja edistettävä laaja-alaisella ja suunnitelmallisella yhteistyöllä. Eri alojen yhteistyön merkitys kasvaa entisestään, kun väkeä on vähän, välimatkat pitkiä ja esimerkiksi fyysisiä paikkoja taiteen ja kulttuurin kokemiselle ja tekemiselle on harvassa. 

Taiteen ja kulttuurin tulee olla läsnä, moninaista ja saavutettavissa ihmisen taustasta, tulotasosta tai asuinpaikasta riippumatta. Erityisen tärkeää on taata osallistumisen mahdollisuudet lapsille ja nuorille.

Taiteen ja kulttuurin tulee olla läsnä, moninaista ja saavutettavissa ihmisen taustasta, tulotasosta tai asuinpaikasta riippumatta. Erityisen tärkeää on taata osallistumisen mahdollisuudet lapsille ja nuorille. Taide ja kulttuuri voivat olla tärkeä ilon lähde, mutta tuovat mukanaan myös monia muita hyötyjä. Taideharrastuksilla on positiivinen vaikutus oppimiseen, yhdessä harrastaessa tunnetaidot kohenevat ja osallisuuden kokemus vahvistuu.  Taiteen ja kulttuurin kautta karttuva tieto, taito ja kokemukset kasvattavat yleissivistystä ja vahvistavat tulevaisuuden optimismia. 

Lapsen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen.  Maanlaajuinen taide- ja kulttuuritoimijoiden verkosto sekä monipuoliset taide- ja kulttuuripalvelut tulisi toteutua kaikkialla ja olla kaikkien saavutettavissa. Tulevaisuuden taiteen, kulttuurin ja muiden luovien alojen tekijöiksi ja käyttäjiksi kasvetaan omien kokemusten kautta. 

Päädyin itse lapsena museoon sattumien ja vähän tylsyydenkin kautta. Kohdatessaan taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet tylsyyskin voi toimia uuden löytämisen motivaattorina. Edelleenkin tänä päivänä museon ovenkahvaan tarttuminen on jännittävää ja tunne suuresta mahdollisuudesta.
 

Blogisarjassa Taideneuvoston jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista taidekentän ja taidepolitiikan asioista. Taideneuvostolla on keskeinen tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön taidepolitiikan asiantuntijana. Taideneuvosto on Taiken asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä.