Chat-palvelun tietosuojaseloste

Taiken chat-palvelun tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Taiken chat-palvelu

Rekisterinpitäjä

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki
0295 330 900, [email protected], www.taike.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

[email protected], puhelin 0295 330 900 (vaihde)

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Taike käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi.

Käsittelyperusteena on Laki Taiteen edistämiskeskuksesta 30.11.2012/657, Laki valtion taiteilija-apurahoista 28.11.1969/734, Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista 30.12.1969/845 sekä Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön tiedot, jos hän kertoo ne chat-keskustelun aikana asiakaspalvelijalle. Mahdollisia tietoja ovat esimerkiksi

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • tieto haetuista apurahoista tai avustuksista.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Taiteen edistämiskeskuksen chat-palvelun keskusteluhistoria tallentuu järjestelmään automaattisesti. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Niitä voidaan käyttää myös asiakkaille annettavien vastausten oikeellisuuden varmistamiseksi. Tallenteita voidaan käyttää myös asiakaspalvelijoiden koulutustarkoitukseen. Keskustelutietoja säilytetään vuoden ajan. Tämän jälkeen ne poistetaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön chat-keskustelun aikana asiakaspalvelijalle kertomat tiedot. Tietoja ei saada muista lähteistä kuin henkilöltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Voit lähettää tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristä. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita Taike tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten. 

Suurin osa Taiken palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on oikeus vaatia Taikea poistamaan sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella. Voit lähettää poistopyynnön kirjallisesti osoitteeseen [email protected]. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.