Henkilö

Heli Kauhanen

Tehtävänimike
Taideasiantuntija
Toimikausi
-
Heli Kauhanen
Puhelinnumero

0295 330 876

Sähköpostiosoite

Toimin taideasiantuntijana kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa. Työssäni edistän kulttuurihyvinvoinnin juurtumista yhteiskunnan rakenteisiin. 

Taiteella on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia. Työssäni pyrin luomaan, löytämään ja yhteiskehittämään taiteen käyttöä ja kulttuurihyvinvointia edistäviä rakenteita. Pyrin myös lisäämään kulttuurihyvinvoinnin tietoisuutta ja vahvistamaan verkostoja. Tavoitteena on ammattitaiteilijoiden työllistyminen sekä toiminta-, arviointi ja rahoitusmallien kehittäminen.

Käytännössä työ on viranomaisyhteistyötä, asiantuntijana toimimista, kehittämistyötä erilaisissa työryhmissä ja asiantuntijaverkostoissa sekä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden tiimin kanssa tehtävää yhteiskehittämistä.

Kulttuurihyvinvointi koskettaa meitä jokaista ja siksi koen työni mielekkääksi ja tärkeäksi. Teen työtä, jotta taide kohtaa tarvitsijansa.