Henkilö

Janne Niskala

Tehtävänimike
Läänintaiteilija
Toimikausi
-

Toimin läänintaiteilijana taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa. Työssäni edistän audiovisuaalisten taiteilijoiden asemaa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa Filmiapaja-projektin kautta.

Työni keskittyy kehittämään audiovisuaalisen alan toimijoiden työskentelymahdollisuuksia. Pyrin lisäämään av-alan näkyvyyttä ja vahvistamaan alan verkostoja sekä luomaan audiovisuaaliselle alalle uusia työtilaisuuksia Filmiapaja-projektin myötä. Työni painottuu Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin.