Person

Janne Niskala

Befattning
Länskonstnär
Mandatperiod
-

Jag jobbar som länskonstnär i utvecklingsprogrammet för konstnärers arbetsförutsättningar. I mitt arbete främjar jag audiovisuella konstnärers ställning i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland genom projektet Filmiapaja.

Mitt arbete är inriktat på att skapa arbetsmöjligheter för audiovisuella konstnärer. Mitt mål är att synliggöra av-branschen, stärka dess nätverk och skapa nya arbetstillfällen för den genom projektet Filmiapaja. Mitt arbete har fokus på Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.