Julkaisu

Julkisen taiteen vuosikatsaus 2022

Tämä on järjestyksessään toinen Taiken julkisen taiteen asiantuntijapalvelujen tuottama Julkisen taiteen vuosikatsaus. Sekä nyt toukokuussa 2022 julkaistava katsaus, että Taiken uusi ammattitapahtuma – Julkisen taiteen kevätpäivä – tähtäävät laajempaan keskusteluun ja ajankuvan muodostamiseen julkisesta taiteesta.
Julkaisun kansi. Yksityiskohta veistoksesta. Vaaleanpunainen kaari.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Mari Kemppinen ja Mika Savela (toim.)

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2022

ISBN

978-952-5253-97-9

Julkiseen taiteeseen on kohdistunut viime vuosina kasvavaa mielenkiintoa. Taide on mukana nykyisten yhdyskuntiemme muutoksissa, niin rakentamisen uudiskohteissa kuin myös uudelleenkäytön, täydennysrakentamisen ja korjauksen
parissa. Monet näinä aikoina syntyvät julkiset teokset liittyvät tiivistyvien alueiden ja niitä tukevien palveluiden rakentamiseen. Toisaalla nähdään taidehankkeita liittyen hajaantuvan asutuksen ja palveluiden rakennemuutoksiin. Joka tapauksessa, taide on läsnä yhä useamman suomalaisen arjessa ja elinympäristössä.

Asiantuntijuuden näkökulmasta onkin hyvä pohtia aika-ajoin julkisen taiteen ja sitä tukevien rakenteiden tilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Millaista taidetta ympärillemme syntyy? Kuka siitä päättää? Miten sitä arvioidaan ja miten siitä keskustellaan? Onko keskustelua tarpeeksi?

Tänä vuonna julkaisun ja tapahtuman teemana on portinvartijuus. Termiä voidaan tulkita monella tapaa. Vaikka julkiset teokset päätyvät usein esimerkiksi museoiden kokoelmiin, ei niillä ole aina selkeää institutionaalista kontekstia. Julkinen taide on läsnä ympäristössämme, ja sen tulkinta ja merkitys syntyy yhteisöissä ja ajan myötä. Tärkeä julkista taidetta koskeva kysymys onkin osallisuus. Esimerkiksi yhteiskunnan moninaistuminen, arvokeskustelut ja representaation kysymykset muokkaavat yhä vahvemmin myös suhdettamme ympäristöömme ja siinä olevaan taiteeseen. Mitä tapahtuu silloin kuin rakennettu ympäristö, sen käyttäjät ja yleisöt sekä yhteiskunnan arvostukset ajan myötä muuttuvat?