Publication

Kansanmusiikin ammattilaiset - Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö

Tutkimuksessa kartoitetaan kansanmusiikin parissa toimivien ammattilaisten lukumäärä ja heidän taloudellinen tilanteensa.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Robert Arpo, Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2006

ISBN

952-5253-62-7

Tutkimuksen tavoite ja kohde Tutkimuksessa kartoitetaan kansanmusiikin parissa toimivien ammattilaisten lukumäärä ja heidän taloudellinen tilanteensa. Lisäksi tavoitteena on tuoda esiin ammattilaisten näkemyksiä niin työllisyydestä kuin kansanmusiikin nykyisestä asemasta ja arvostuksesta. Tarkoituksena on luoda poikkileikkauskuvaus kansanmusiikin ammattilaisten työskentely- ja toimeentulomahdollisuuksista 2000-luvun alun Suomessa.