Publication

Kolmen vuoden kokemukset - Selonteko Taiteen edistämiskeskuksen toiminnasta

Tämä selonteko kartoittaa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toimintaa.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Sakarias Sokka

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2016

Tämä selonteko kartoittaa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toimintaa. Toimeksiantoni mukaisesti selvitän vuoden 2013 alussa perustetun Taiken toimintaa suhteessa niihin tehtäviin ja tavoitteisiin, jotka sille on annettu lainsäädännön ja valtion ohjauksen kautta. Toimeksiantoni kattaa myös Taiteen edistämiskeskukseen kohdistuvat odotukset sekä kehittämisehdotukset. Tätä varten olen selvittänyt keskeisten sidosryhmien, Taiken omien luottamuselinten jäsenten (taideneuvosto ja vertaisarviointia tekevät elimet) sekä viraston henkilökunnan näkemyksiä siitä, kuinka toiminta on onnistunut ja kuinka sitä voitaisiin kehittää.