Julkaisu

Kuinka lama vaikutti? Näyttämö- ja säveltaiteilijoiden toimeentulo ja julkinen tuki vuonna 1992 sekä tulotason muutokset 1989–1992

Oheinen selvitys näyttämö- ja säveltaiteilijoiden tulotasosta perustuu taiteen keskustoimikunnassa muutama vuosi sitten tehtyjen taiteilijatutkimusten aineistoihin.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1997

ISBN

951-53-1470-4