Julkaisu

Muotoilun kansainvälistyminen - Tuki, esteet ja mahdollisuudet

Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa muotoilun rahoituksesta yleensä ja alan kansainvälistymiseen suunnatun tuen kehityksestä erityisesti.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Katja Oksanen-Särelä

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2012

ISBN

978-952-5253-86-3

Käsillä olevassa tutkimuksessa selvitetään, kuinka muotoilun kansainvälistymistä on julkisin tukitoimin pyritty edistämään aikavälillä 2007–2011 ja millaisia ovat ne haasteet, joita muotoilijat kohtaavat pyrkiessään kansainvälistämään toimintaansa. Lisäksi selvitetään muotoilijoiden kokemuksia tarjottavista tukipalveluista sekä muotoilijoiden ja muiden muotoilun alan toimijoiden näkemyksiä siitä, miten näitä voitaisiin kehittää. Tiedolliseen ja taloudelliseen tukeen liittyviä tarpeita tarkastellaan sekä yleisesti muotoilijan toimen harjoittamisen että toiminnan kansainvälistämisen näkökulmasta. Tarkastelun painopiste on yksin toimivissa muotoilijoissa ja pienissä muotoilualan yrityksissä, jotka ovat muotoilualalle tyypillisiä.