Publication

Näyttämötaiteilija Suomessa - Tutkimus asemasta ja toimeentulosta 1980–90 -luvun vaihteessa

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1993

ISBN

ISBN 951-37-1228-1