Julkaisu

Suomalainen valokuvakirja - Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen

Julkaisussa tarkastellaan vuonna 1982 perustetun valokuvateosten laatutuen vaikutuksia Suomessa julkaistun valokuvakirjallisuuden määrään, taiteelliseen ja painotekniseen laatuun sekä aihepiirivalikoimaan.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Sari Karttunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-51-1

Julkaisussa arvioidaan vuonna 1982 perustetun valokuvateosten laatutuen vaikutuksia Suomessa julkaistun valokuvakirjallisuuden määrään, taiteelliseen ja painotekniseen laatuun sekä aihepiirivalikoimaan. Samalla selvitetään tukimuodon kehittämistarpeita viimeisten 10–15 vuoden aikana monelta osin muuttuneessa kustannusympäristössä sekä yleisemmin valokuvakirjallisuuden julkisen tuen riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Taustaksi kartoitetaan laajemmin suomalaisten valokuvateosten julkaisemista, levitystä ja markkinointia sekä kotimaassa että ulkomailla. Lopuksi esitetään ehdotuksia kustannustukijärjestelmän edelleen kehittämiseksi.