Publication

Taide pitkä – leipä kapea. Tutkimus kuvataiteilijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Sari Karttunen

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1988

ISBN

951-861-241-2