Publikation

Taide pitkä – leipä kapea. Tutkimus kuvataiteilijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Författare

Sari Karttunen

Utgivare

Valtion painatuskeskus

Publikationstid och -plats

Helsinki 1988

ISBN

951-861-241-2