Julkaisu

Taidetoimikunnat & lautakunnat 2021–2022. Kysely toimikauden päättyessä. Yhteenveto toimikuntakyselyistä 2014–2022.

Taidetoimikunnat & lautakunnat 2021–2022 -raportti koostaa yhteen toimikunta- ja lautakuntatyöskentelyä vuosilta 2021–2022 kartoittavan kyselyn tulokset. Mukana on myös yhteenveto aiemmista toimikuntakyselyistä vuosilta 2014–2022.
Julkaisun kansikuva, jossa otsikko ja pylväsdiagrammimaisia viivoja.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Kaija Rensujeff: Raportti toimikuntakyselystä 2021–2022; Kaija Rensujeff ja Henri Terho: Yhteenveto toimikuntakyselyistä 2014–2022.

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2023

Dataliite (xlsx, 296 kt)

Toimikauden päätteeksi taidetoimikuntien ja lautakuntien jäsenille tehdyn kyselyn raportti sisältää myös yhteenvedon kyselysarjan lähes kymmenvuotisesta kokonaisaineistosta.

Kyselyiden muodostama aineisto näyttää, että tyytyväisyys toimikunta- ja lautakuntatyöskentelyyn on ollut merkittävässä kasvussa vuodesta 2014 aina tuoreimman kyselyn tuloksiin saakka. Merkittävää nousua on ollut myös toimikuntien ja lautakuntien jäsenten näkemyksissä vaikutusmahdollisuuksistaan taiteen tukemiseen. Laajempien teemojen lisäksi kyselyssä käsitellään toimikuntatyöskentelyn arkikäytäntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi kokouksiin, arvosteluperusteisiin ja tiedontarpeisiin.