Julkaisu

Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset – taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000–2004

Tässä julkaisussa kuvataan valtion taidetoimikuntalaitoksen jakamien kansainväliseen toimintaan kohdistettujen määrärahojen syntyä ja kehitystä 1990-luvun alusta lähtien.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Sari Karttunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-55-4

Tässä julkaisussa kuvataan valtion taidetoimikuntalaitoksen jakamien kansainväliseen toimintaan kohdistettujen määrärahojen syntyä ja kehitystä 1990-luvun alusta lähtien. Tätä aikaisemmin toimikunnilla ei ollut jaettavana tähän tarkoitukseen korvamerkittyjä määrärahoja eikä kansainvälinen ulottuvuus muutoinkaan ollut erityisen keskeinen niiden toiminnassa. Kansainvälisten avustusten hakemuksia ja myöntöjä sekä näiden avustusten hakijoita ja saajia tarkastellaan yksityiskohtaisesti viimeisten viiden vuoden ajalta eli vuosilta 2000– 2004. Tältä ajanjaksolta on olemassa vertailukelpoista tietoa koko taidetoimikuntalaitoksen jakamasta tuesta.