Julkaisu

Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2011 - Support granted by the Arts Councils 2011

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2012

ISBN

1457-6309

Taiteen keskustoimikunnan tuki taiteelliseen toimintaan oli vuonna 2011 yhteensä 32,4 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin apurahoina, avustuksina, palkintoina sekä taiteilijaprofessorien ja läänintaiteilijoiden palkkoina. Valtion taidetoimikuntien tuki oli kaikkiaan noin 28 miljoonaa euroa ja alueellisten taidetoimikuntien tuki noin 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi alueelliset taidetoimikunnat käyttivät taiteen edistämisen hankkeisiin ja ulkomaisiin residensseihin runsaat 900 000 euroa. Kokonaisuudessaan taidetoimikuntajärjestelmän kautta edistettiin taidetta kaikkiaan 33,3 miljoonalla eurolla.

Suurin osa valtion taidetoimikuntien tuesta suuntautui kirjallisuudelle (19 %) ja kuvataiteelle (17 %). Alueellisten taidetoimikuntien tuesta yli neljännes (26 %) myönnettiin kuvataiteelle. Seuraavaksi suurimmat alueellisten taidetoimikuntien tuen saajat olivat säveltaide (16 %) ja ryhmä ”muu” (13 %).