Publikation

Stöd beviljade av konstkommissionerna 2011

Statistikmeddelande

Typ av publikation

PDF

Författare

Paula Karhunen

Utgivare

Centralkommissionens för konst

Publikationstid och -plats

Helsinki 2012

ISBN

1457-6309

Centralkommissionens för konst (CKK) stöd till konstnärlig verksamhet uppgick under år 2011 sammanlagt till 32,4 miljoner euro. Stöd beviljades i form av stipendier, bidrag, priser samt konstnärsprofessorernas och länskonstnärernas löner. De statliga konstkommissionernas2 stöd uppgick till cirka 28 miljoner euro och de regionala konstkommissionernas stöd cirka 4,5 miljoner euro. De regionala konstkommissionerna använde ytterligare dryga 900 000 euro i konstbefrämjande syfte och residensverksamhet i utlandet. Sammantaget be-främjades konsten via konstkommissionerna med dryga 33,3 miljoner euro.

Största delen av stödet från konstkommissionerna tilldelades litteraturen (19 %) och bildkonsten (17 %). Av stödet från de regionala konstkommissionerna beviljades bildkonsten över en fjärdedel (26 %) och näststörsta bidragsmottagare var tonkonsten (16 %) och gruppen "övriga" (13 %).