Julkaisu

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2020

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2020 apurahatilastot.
Kansikuva. Pylväskaaviomaisia pylväitä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2020

Dataliite (xlsx, 63 kt)

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteellisen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja asiantuntijatoiminnasta, jota toteuttavat pääasiassa eri puolilla maata työskentelevät läänintaiteilijat ja taideasiantuntijat. Nämä kaksi tehtävää muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.

Vuonna 2020 Taike edisti taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 44,2 miljoonalla eurolla (ylimääräiset koronatuet mukaan lukien 61,7 miljoonalla eurolla). Ilman ylimääräisiä korona-apurahoja Taiken taiteelle ja kulttuurille kohdentaman tuen kasvu oli 12 prosenttia. Eniten kasvua oli esittävissä taiteissa (näyttämö, tanssi, sirkus, musiikki). Suhteellisesti suurinta kasvu oli sirkustaiteessa (25 %). Kaiken kaikkiaan eri esittävän taiteen aloille kohdennetuissa toiminta-avustuksissa oli yli 3 miljoonan euron (+ 35 %) kasvu.

Läänintaiteilijatyö ja muu viraston taiteen edistäminen mukaan lukien taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettiin 46,4 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kasvua edellisvuoteen oli 10 prosenttia (ilman koronatukia).

Taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan valtion taiteilija-apurahat ja kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat. Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan rahapelien voittovaroista. Kaikkiaan 63 prosenttia apurahoihin ja avustuksiin kohdennetusta määrärahasta on peräisin rahapelitoiminnan tuotoista.