Publikation

Taikes stöd för främjande av konst och kultur 2020

Centret för konstfrämjandes anslag och stöd 2020.
Kansikuva. Pylväskaaviomaisia pylväitä.

Typ av publikation

PDF

Författare

Taiteen edistämiskeskus

Utgivare

Centret för konstfrämjande

Publikationstid och -plats

Helsinki 2020

Databilaga (xlsx, 55 kb)

Centret för konstfrämjandes (Taike) verksamhet består av stipendier och bidrag som beviljas för att stödja konstnärlig och kulturell verksamhet samt utvecklings- och sakkunnigverksamhet som mestadels genom-förs av länskonstnärer och konstsakkunniga som arbetar runtom i landet. Dessa två funktioner utgör främ-jande av konst och kultur.

Under 2020 främjade Taike konstnärlig och kulturell verksamhet genom att dela ut stipendier, bidrag och pris uppgående till sammantaget 44,2 miljoner euro (medräknat de extra coronastipendier 61,7 miljoner euro). Utan de extra coronastipendierna ökade Taikes stöd till konst och kultur med 12 procent. Tillväxten var störst inom scenkonst (teater, dans, cirkus, musik). Den relativa ökningen var störst inom cirkuskonst (25 %). Totalt ökade verksamhetsbidragen till olika arter av scenkonst med över 3 miljoner euro (+35 %).

Medräknat länskonstnärsarbetet och ämbetsverkets övriga konstfrämjande användes totalt 46,4 miljoner euro för att främja konst och kultur 2020. Ökningen jämfört med året innan var 10 procent (utan coronastipendier2).

Anslaget som används till att främja konst och kultur kommer från två källor. Statens konstnärsstipendier samt biblioteksstipendierna till författare och översättare betalas från statens budgetmedel. Det övriga be-hovsprövade stödet betalas ur tipsmedel. Totalt 63 procent av anslaget avsett för stipendier och bidrag kommer från tipsmedel.